Wiadomości z Olsztyna | info24.olsztyn.pl

Przejdź do treści

Ogromne wsparcie finansowe dla szpitala dziecięcego w Olsztynie.

Wiadomości z Olsztyna | info24.olsztyn.pl
Opublikowane według w Lokalne · 9 Październik 2017
To Szpital dziecięcy w Olsztynie zbiera od wielu lat pozytywne opinie. Teraz zostanie doposażony. Blisko 19 mln złotych to kwota jaką otrzymał Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Środki unijne zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a stosowne dokumenty w tej sprawie podpisali dyrektor szpitala dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz członek zarządu województwa Marcin Kuchciński.

Otrzymane środki mają zapewnić placówce kompleksową i specjalistyczną opiekę medyczną nad najmłodszymi z całego województwa warmińsko–mazurskiego. Inwestycja zakłada dostosowanie bazy lokalowej oraz wyposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny. Ma to ułatwić leczenie i poprawić warunki przebywających w szpitalu dzieci. Wsparciem zostanie objętych kilka oddziałów: Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (zwiększona zostanie liczba stanowisk z dotychczasowych 9 do 13), Oddział Pediatryczny IV dla dzieci w wieku do 3 roku życia w strukturze izolacyjnej (powstaną izolatki wyposażone w śluzę, łazienkę oraz salę), Oddział Pediatryczny V Chorób Zakaźnych (będzie wyposażony w tzw. boksy Meltzera do leczenia wysoce zakaźnych chorób) oraz Oddział Leczenia Chorób Układu Kostno-Stawowo-Mięśniowego (połączone zostaną dwa oddziały z zakresu ortopedii i reumatologii).

Szpital dziecięcy w Olsztynie należy do wiekowych placówek, gdyż niektóre oddziały dla najmłodszych pamiętają jeszcze czasy z 1960 r. Sale są ciasne i nieprzystosowane do panujących obecnie standardów w placówkach szpitalnych. Dofinansowanie ma to zmienić, oferując nowoczesną ofertę na miarę dzisiejszych czasów i potrzeb. Jest to ważne tym bardziej, że liczba pacjentów olsztyńskiej placówki wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie. Warto przypomnieć, że do szpitali i placówek służby zdrowia na terenie regionu warmińsko-mazurskiego trafi w najbliższym czasie niebagatelna kwota prawie 74 mln złotych.

Planowana inwestycja ma ruszyć na przełomie 2017 i 2018 r., a jej zakończenie to połowa 2020 r. Koszt wszystkich prac wyniesie blisko 19 mln zł, z czego aż 15 mln zł pochodzi z RPO. Wkład własny szpitala wyniósł 1,6 mln zł, natomiast dofinansowanie z budżetu województwa to ponad 2 mln zł.Wróć do spisu treści