Wiadomości z Olsztyna | info24.olsztyn.pl

Przejdź do treści

Olsztyn będzie jeszcze bezpieczniejszy za sprawą Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa.

Wiadomości z Olsztyna | info24.olsztyn.pl
Opublikowane według w Lokalne · 9 Październik 2017
Władze Olsztyna na początku września podpisały stosowane dokumenty, które powołają do życia Regionalne Centrum Bezpieczeństwa oraz Regionalny Magazyn Kryzysowy. Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom Olsztyna i powiatu jeszcze większe bezpieczeństwo.

Zacznijmy od budynku RCB, który będzie się składał z części biurowej oraz operacyjnej. W pierwszej z nich obowiązywać będzie 8-godzinny system pracy, w części operacyjnej praca będzie odbywać się całodobowo. W Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa zgromadzą się przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby odpowiedzialne za monitoring. W budynku swoje miejsce znajdą także pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego z miasta i powiatu.

W budynku obok znajdzie się Regionalny Magazyn Kryzysowy, który utworzony zostanie na wypadek różnorakich klęsk żywiołowych oraz zdarzeń nadzwyczajnych. Obiekt ma zapewnić niezbędne środki do likwidacji wszelkich szkód wywołanych przez przyrodę oraz zmniejszenie ewentualnych strat jakie mogą dotyczyć lokalnych miejscowości. Wewnątrz magazynu znajdziemy sprzęt niezbędny do podejmowania działań ratowniczych, zarówno na lądzie, jak i na wodzie w przypadku powodzi. RMK ma również zawierać narzędzia niezbędne w sytuacji katastrof budowlanych, klęsk żywiołowych czy innych zagrożeń. Przestrzeń budynku podzielona zostanie na dwie części: do przechowywania mniejszego i wielkogabarytowego sprzętu.

To bardzo ważny krok w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Warmii i Mazur. Szybka reakcja ze strony odpowiednich służb oraz profesjonalny sprzęt do usuwania wszelkich szkód wywołanych przez klęski żywiołowe to szansa na zmniejszenie kosztów późniejszych napraw, a tym samym lepsze zapobieganie większej liczbie zniszczeń na terenie Olsztyna i całego powiatu. Tym bardziej, że w całej Polsce każdego roku, straty wywołane przez klęski żywiołowe liczone są w setki tysięcy złotych. Przykładem mogą być wichury, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie „rozebrać” cały dach domu lub garażu wyposażonego w bramę segmentową; pozostawiając nowoczesny budynek w opłakanym stanie.

Całkowity koszt obu inwestycji to ponad 12,7 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło 85% całej kwoty i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.Wróć do spisu treści