Wiadomości z Olsztyna | info24.olsztyn.pl

Przejdź do treści

Wolne etaty w Straży Granicznej - zobacz czy masz szanse.

Wiadomości z Olsztyna | info24.olsztyn.pl
Opublikowane według w Informacje · 7 Sierpień 2017
Jeszcze w tym roku Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby 12 nowych pracowników. Chętni mogą zgłaszać się w komendzie oddziału w Kętrzynie. Co trzeba zrobić aby otrzymać pracę?

Każdy kandydat musi przejść odpowiednie postępowanie kwalifikacyjne, składające się dwóch etapów. Pierwszy etap to złożenie dokumentów, zaświadczeń oraz ich weryfikacja. Następnie odbywa się wstępna rozmowa kwalifikacyjna, a także badania psychologiczne i psychofizjologiczne. Jeśli kandydat zostanie zaakceptowany to w drugim etapie będzie musiał zmierzyć się z egzaminem w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. Składa się on z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, sprawdzona zostanie znajomość języka obcego, a zakończeniem będzie właściwa rozmowa kwalifikacyjna. Proces kwalifikacyjny zakończy się badaniami lekarskim, określającym zdolność do pełnienia służby. Jak więc widać praca w Straży Granicznej nie będzie polegała jedynie na obserwowaniu podnoszących się w górę i w dół szlabanów automatycznych na granicy, ale również czynnym działaniom wymagającym sprawności fizycznej.


Wróć do spisu treści