Wiadomości z Olsztyna | info24.olsztyn.pl

Przejdź do treści

30 tys. złotych wsparcia dla strażaków z powiatu.

Wiadomości z Olsztyna | info24.olsztyn.pl
Opublikowane według w Budownictwo · 21 Wrzesień 2017
Tags: straż
Chodzi o wsparcie, którą otrzymają lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Decyzję o pomocy podjęto podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu w Olsztynie, gdzie podjęto uchwałę w tej sprawie. Wsparcie ma objąć OSP z gmin Gietrzwałd i Świątki.

Finansowa pomoc obejmie zapewnienie gminnym strażakom podstawowych narzędzi do ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Trudna sytuacja dotknęła choćby OSP w Świątkach, która jest włączona do krajowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gmina posiada pojazd gaśniczy, jednak jego stan jest daleki od ideału, a środki własne nie pozwalają na zakup nowego pojazdu, a tym bardziej na remont starego. Sam koszt odnowienia pojazdu to kwota powyżej 34 tys. zł. Dzięki pomocy radnych powiatu strażacy otrzymają na ten cel połowę środków potrzebnych na remont, czyli 15 tys. zł.

Taka sama kwota trafi do OSP w Gietrzwałdzie, gdzie realizowany jest program doposażenia jednostki w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt”. Tutaj wartość zadania ma wynieść aż 870 tys. zł, z czego 680 tys. zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pozostałe koszty ma pokryć gmina Gietrzwałd (179,5 tys. zł) oraz partner projektu gmina Olsztynek (10,5 tys. zł). Niestety w trakcie ogłoszonego przetargu okazało się, że najtańsza oferta i tak przekracza założoną wcześniej sumę o blisko 128 tys. zł. Aktualnie władze Gietrzwałdu poszukują różnych możliwości na sfinansowanie tej inwestycji i pokrycie brakującej kwoty. Radni przyjrzeli się problemom jednostki z Gietrzwałdu i jak w przypadku pierwszego zadania przeznaczyli na ten cel 15 tys. zł.

Jak więc widać problemy Ochotniczych Straży Pożarnych zostały zauważone przez władze, co pozwoli na lepsze doposażenie jednostek, które od lat zmagają się z niewystarczającą liczbą środków na podstawowe narzędzia niezbędne w ratownictwie. W wielu miejscowościach modernizowane są budynki użytkowane przez OSP, wymieniane są okna  i bardzo często również bramy segmentowe. Jednostki OSP w sprawie bram mają konkretne oczekiwania: bramy muszą być koloru czerwonego, czyli płaszcz bramy ma mieć kolor RAL 3000, przynajmniej jedna z bram w remizie powinna mieć drzwi serwisowe, które umożliwią wejście do środka bez potrzebny podnoszenia całej bramy. Przyda się także napęd elektryczny do takiej bramy, aby wóz mógł szybko wyjechać na akcje, a brama za pojazdem zamknęła się automatycznie. Dużym uznaniem i bardzo dobrą opinią cieszą się bramy firmy RYTERNA. Tym bardziej cieszy mnie decyzja olsztyńskich urzędników, którzy zauważają rolę jaką odgrywają lokalne oddziały OSP w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców.Wróć do spisu treści